Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu  jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Start

Witamy w naszym Ośrodku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

W skład SOSW wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa

  • Gimnazjum wraz z Zespołami Edukacyjno - Terapeutycznymi

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Głównym celem Ośrodka jest wychowanie ucznia:

  • samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,

  • dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,

  • do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalistyczna kadra dba o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz przygotowuje uczniów do:

  • uzyskania kwalifikacji zawodowych,

  • do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

Staramy się rozwijać autonomię ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażać w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

Szczególną wagę przywiązujemy do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiedniego reagowania w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i środowisku lokalnym.

Szczegółowe cele Ośrodka określane są w podstawach programowych szkół,   programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz w wizji i misji Ośrodka.

x

 

Przekaż nam swój 1%    >>>
 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki