Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Terapie w KPSOSW

 

Rodzaje terapii oraz zajęć rewalidacyjnych w KPSOSW:

 • adaptacja społeczna

 • arteterapia

 • biblioterapia

 • biofeedback

 • dogoterapia

 • hipoterapia

 • kinezyterapia

 • logopedia i neurologopedia

 • muzykoterapia

 • socjoterapia

 • terapia psychologiczna

 • terapia ręki

 • usprawnianie ruchowe

 • usprawnianie technik szkolnych

 • wspomaganie komputerem

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych

 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu

 • zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne

 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej

 • zajęcia z kreatywności

Media społecznościowe

      

Nasze przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki