Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Nabór Nabór SP  Zasady naboru

 

Ogólne zasady naboru

Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej nr 25 wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ds. kształcenia podstawowego pani Marta Świtek pod numerem telefonu 502 695 379

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad naboru, prosimy o kontakt:

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń
tel. 881 211 042

http://sosw.torun.pl
e-mail:
sosw_osrodek@wp.pl

do góry

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki