Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Nabór Nabór Internat Zasady naboru

Ogólne zasady naboru 

  1. Do internatu przyjmowani są uczniowie KPSOSW w Toruniu na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych, bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich).

  1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do internatu zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza przyjęcia do placówki oraz dostarczenia aktualnej dokumentacji medycznej.

  2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są wychowankowie, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, a odległość ich miejsca zamieszkania do internatu wynosi ponad 100 km.

  3. Kolejno do internatu przyjmowani są wychowankowie, których niepełnosprawność intelektualna uniemożliwia samodzielne dojazdy do szkoły z miejsca zamieszkania.

  4. Do internatu przyjmowane są dzieci, które z powodu wieku (do 14 lat) podczas dojazdu do szkoły wymagają opieki osoby dorosłej.

  5. Wychowankami internatu mogą być również dzieci i młodzież, których miejsce zamieszkania od Ośrodka znajduje się w odległości mniejszej niż 100 km, ale ich pobyt w internacie jest gwarancją systematycznego uczęszczania do szkoły.

  6. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość przyjęcia do internatu dzieci i młodzież zamieszkującą w Toruniu, jeżeli ich sytuacja rodzinna jest wyjątkowo trudna, a pobyt w internacie umożliwi im właściwy rozwój intelektualny i społeczny.

  7. Nabór wychowanków do internatu prowadzi i nadzoruje kierownik internatu.

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki