Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Publikacje

Współdziałanie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Toruniu
autor: Iwona Orłowska, Romualda Tarasiuk - KPSOSW Toruń

Edukacyjna i wychowawcza rola teatru
autor: Anna Pawluczuk  - logopeda w KPSOSW Toruń

Rola słuchu fonematycznego
autor: Anna Pawluczuk  - logopeda w KPSOSW Toruń

Profilaktyka uzależnień – rodzina jako fundament w kształtowaniu postaw i osobowości młodego człowieka
autor: Grażyna Kraśnicka  - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Wyjazdy studyjne zaowocowały
autor: Maria Kluz  - dyrektor KPSOSW Toruń
Artykuł został zamieszczony w kwartalniku Toruński Przegląd Oświatowy 45 Minut, nr 3 (69), wrzesień 2012.

Konferencja "Dziecko to jutro"
autor: Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska - KPSOSW Toruń
Artykuł ten został zamieszczony w kwartalniku Toruński Przegląd Oświatowy 45 Minut, nr 4 (70), grudzień 2012.

Janusz Korczak jako …. coach
autor: Jan Piechocki - nauczyciel w KPSOSW Toruń
Artykuł ten został zamieszczony w kwartalniku Toruński Przegląd Oświatowy 45 Minut, nr 4 (70), grudzień 2012.

Wpływ mowy na rozwój dziecka
autor: Anna Pawluczuk - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Śladami Janusza Korczaka
autor: Agnieszka Śledź - nauczyciel w KPSOSW Toruń
Artykuł ten został zamieszczony w kwartalniku Toruński Przegląd Oświatowy 45 Minut, nr 2 (68), czerwiec 2012.

Pedagog specjalny - specyficzne uwarunkowania skutecznej pracy z dzieckiem
autor: Maria Kluz - KPSOSW Toruń

Sprawozdanie z dziewięciu edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki na Mistrza
Grafiki Komputerowej

autor: Alicja Wolter - nauczyciel informatyki

Planowanie pracy wychowawczej w internacie SOSW - propozycje rozwiązań, pokonywania trudności
autor: Dorota Tumirska-Budzyńska - KPSOSW Toruń

Pornografia w telewizji publicznej i komercyjnej
autor: Lidia Goss - nauczyciel WDŻ

Arkusz obserwacji wychowanka internatu SOSW
autor: Dorota Tumirska-Budzyńska - KPSOSW Toruń

Recenzja pracy: "Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej"
artykuł opublikowany m.in. w: 45 MINUT Toruński Przegląd Oświatowy Marzec 2004 Nr1 (35)
autor: Alicja Wolter - nauczyciel informatyki

O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
autor: Aleksandra Zach - nauczyciel biologii

Technologia informacyjna w życiu i edukacji dzieci sprawnych inaczej
artykuł opublikowany w SZKOLE SPECJALNEJ (Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej - Nr 4 (221) 2003)
autor: Alicja Wolter - nauczyciel informatyki

„Takie Rzeczypospolite... "
autor: Lidia Goss - nauczyciel WDŻ

Seksualne dziedzictwo
autor: Lidia Goss - nauczyciel WDŻ

Przemoc wobec dziecka w rodzinie
autor: Maria Kluz - KPSOSW Toruń

Rozwijanie wybranych aktywności matematycznych w procesie rozwiązywania zadań przez uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - praca dyplomowa
autor: Grażyna Kamińska

Twoje dziecko to najcenniejszy skarb. Uważaj, co robi i po co sięga, gdy go nie widzisz!!!
autor: Eliza Sokołowska - pedagog

Wakacje z komputerem. Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
autor: Eliza Sokołowska - pedagog

Wybrane formy aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
autor: Maria Kluz - KPSOSW Toruń

2  1

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki