Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Program profilaktyczny „Moje Życie, Mój Wybór”

Program profilaktyczny  „Moje Życie, Mój Wybór”

Program profilaktyczny „Moje życie, Mój wybór”, to pilotażowy program organizowany przez Fundację poza Schematami we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program realizowany był od 01 maja do 31 grudnia 2017 roku w wybranych szkołach na terenie kraju (w 10 klasach, z udziałem 150 uczniów), w tym również w naszej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 25 i jest prawdopodobnie pierwszą tego typu propozycją na polskim rynku.

Celem projektu było przygotowanie programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Program skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-16 lat. Miał za zadanie ukształtowanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które będą zapobiegały używaniu substancji psychoaktywnych i środków zastępczych przez młodych ludzi z grupy docelowej oraz zachowaniom ryzykownym, w szczególności zalecanym w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Projekt był realizowany w następujących etapach:

  1. przeprowadzenie badań jakościowych dotyczących problemu używania środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

  2. opracowanie pilotażowej wersji programu oraz przeprowadzenie ewaluacji formatywnej;

  3. wdrożenie pilotażowej wersji programu wraz z ewaluacją formatywną;

  4. opracowanie i wydanie ostatecznej wersji programu.

W pilotażowej wersji programu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 25 wzięło udział 20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-16 lat oraz ich rodzice/opiekunowie, w tym 10 uczniów z klasy 5/6 Szkoły Podstawowej pod przewodnictwem Pani Agnieszki Wyrwas oraz 10 uczniów z klasy II/III Gimnazjum pod przewodnictwem Pani Anny Sucharskiej-Daraż.

Zespół autorów i zewnętrznych ewaluatorów projektu to osoby o uznanym dorobku naukowym, badawczym i profilaktycznym.

Anna Sucharska-Daraż

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki