Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Szkoła Promująca Zdrowie Zasady dobrego zachowania - wychowania

Zasady dobrego zachowania - wychowania

Dnia 5 października 2021 r. roku zostało przeprowadzone szkolenia dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia na temat „Zasad dobrego zachowania - wychowania”. Miały one na celu wdrażanie u uczniów nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, propagowanie właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej.

PRZEBIEG SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie uczniów z tematem i celem szkolenia.

  2. W czasie prezentacji omawianie zagadnień:

    • przypomnienie zwrotów grzecznościowych oraz zasad ich stosowania w życiu codziennym - wyjaśnienie znaczenia zasad dobrego zachowania

    • zrozumienie określenia dobre maniery

    • wyjaśnienie słowa grzeczność

  3. Obejrzenie filmu „23 zasady dobrego wychowana”.

  4. Test - udzielanie odpowiedzi przez uczniów na pytania do omawianych treści.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w szkoleniach.

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki