Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Projekty/Programy  Iskierka w KPSOSW

Projekt „Świąteczna Iskierka KPSOSW”

Projekt „Świąteczna Iskierka KPSOSW” został zapoczątkowany w 2013 roku, jego pomysłodawcą i koordynatorem jest Aleksandra Sadowska-Krajewska. Co roku w grudniu wychowankowie Ośrodka są obdarowywani paczkami z podarkami dzięki pomocy lokalnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych. W ramach projektu dzieci i młodzież zapraszani są na spektakle teatralne, spotykają się z wolontariuszami, organizowane są apele, pogadanki na terenie KPSOSW. W projekcie uczestniczą również rodzice uczniów, albowiem biorą aktywny udział w spotkaniach Mikołajkowych, integrują się ze społecznością szkolną.

Cele projektu:

  • Integracja wychowanków KPSOSW oraz rodziców

  • Stwarzanie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym

  • Uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka

  • Zachęcanie uczniów do obcowania z dobrami kultury (przedstawienia teatralne, wystawy, wernisaże)

  • Zapoznanie młodzieży ze zwyczajami świątecznymi

  • Rozbudzanie, rozwijanie i pogłębianie wrażliwości moralnej, emocjonalnej i estetycznej uczniów

  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

  • Uczenie zachowań promujących zdrowie i zapobieganie zaburzeniom

Projekt zakłada kierowanie aktywnością wychowanków, włączanie ich do życia kulturalnego na terenie naszego miasta, pobudzanie ich do określonych zachowań. „Świąteczna Iskierka KPSOSW” realizowana jest przez różnorodne formy pracy, które uwzględniają zainteresowania i potrzeby wychowanków. Działanie twórcze projektu dotyczy nie tylko wyłącznie dzieci i młodzieży, ale również innych grup społecznych współpracujących z KPSOSW im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Wszelkie działania prowadzą do rozwoju osobowości młodzieży w aspekcie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości oraz stwarzania warunków do oceny i wymiany doświadczeń z zaprzyjaźnionymi instytucjami.

Świąteczna Iskierka - 2016 r.

Świąteczna Iskierka - 2017 r.

Świąteczna Iskierka - 2018 r.

x

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki