Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Projekt Na tropie Muz

Na tropie Muz

W okresie od marca do sierpnia 2016 dzieci z naszego Ośrodka biorą udział w projekcie Na tropie Muz prowadzonym przez Dom Muz w Toruniu. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest wzbudzenie w dzieciach twórczej refleksji nad rolą sztuki w życiu człowieka pod pretekstem rozwiązywania detektywistycznej zagadki zniknięcia trzech Muz (filmu, muzyki i teatru). W czasie warsztatowych działań (marzec) 50 uczestników przygotuje w formie multimedialnej portrety pamięciowe zaginionych Muz, które następnie przedstawią w ramach interaktywnych lekcji swoim rówieśnikom (kwiecień, 240 uczniów). Lekcje poprzedzi wyjście grup uczniów do trzech ośrodków kultury (kina, sali koncertowej i teatru), gdzie dzieci bezpośrednio doświadczą kontaktu ze sztuką oraz seria działań happeningowych w szkołach   i domu kultury. Po zebraniu materiału dowodowego trzy grupy detektywów przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i rozwiążą detektywistyczną zagadkę, angażując do działań widzów (maj-czerwiec).

Wybrane materiały tekstowe i plastyczne z tego śledztwa zostaną utrwalone w formie książki, w której znajdą się także scenariusze przeprowadzonych zajęć.

koordynator projektu w SOSW – Beata Lisiecka

Więcej informacji na stronach:

http://dommuz.pl/2016/03/14/na-tropie-muz/

https://www.facebook.com/events/478108302387507/

x

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki