Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Ogólnopolski program „Młody Obywatel”

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „MŁODY OBYWATEL”

„Młody Obywatel” to program organizowany przez Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na terenie Polski. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło ponad 1250 szkół, niemal 1700 nauczycieli i około 14 000 uczniów z całego kraju.

W tym roku pierwszy raz udział w programie zgłosił nasz Ośrodek. Wspólnie z doktorantami z katedry Psychopedagogiki Specjalnej UMK, panią Celiną Antczak i panem Mateuszem Szafrańskim oraz innymi studentami z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych, od 15 marca 2017 r. do 15 czerwca 2017 r. będziemy realizować ścieżkę tematyczną "Urząd od podszewki". W projekcie weźmie udział dwunastu uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i trzy nauczycielki, panie: Agnieszka Dziduch-Gręda, Agnieszka Majewska i Daria Graban. Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów niepełnosprawnych jest szczególnie ważny, a często bagatelizowany, pomijany w rozważaniach na temat edukacji obywatelskiej młodzieży. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki obywatelskie jak inni.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej, pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu oraz zachęta do działania uczniów niepełnosprawnych na rzecz lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich pewności siebie w orientacji w przestrzeni instytucji samorządowych.

W ramach ścieżki „Urząd od podszewki” grupa projektowa zapozna się z działaniem samorządu terytorialnego - pozna jego instytucje oraz zakres ich działania. Uczniowie wybiorą się na spacery rozpoznawcze – „ekspedycje zwiadowcze” do trzech wybranych przez nich instytucji: Straż Miejska, Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy MOPR oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta. Każdy spacer zakończy się podsumowującymi warsztatami. Następnie spośród odwiedzonych instytucji uczniowie wybiorą jedną, w której na przełomie maja i czerwca zorganizują „Dni otwarte” dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Ponadto uczniowie i opiekunowie będą brali udział w różnych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczych działań obywatelskich. W miarę możliwości uczestnicy projektu będą dzielić się swoją wiedzą z pozostałymi uczniami ZSZ poprzez sporządzenie informacyjnej gazetki szkolnej i zorganizowanie kilku krótkich apeli dotyczących najważniejszych inicjatyw społecznych odbywających się w maju i czerwcu. Zamierzamy także przedstawić nasze działania mieszkańcom Torunia poprzez zaangażowanie lokalnych mediów. Ponadto informacje o naszych działaniach będą zamieszczane na stronach internetowych UMK i Fundacji CEO.

Realizacja projektu "Urząd od podszewki" doskonale zbiega się w czasie z działaniami toruńskiej Fundacji „Stabilo” wdrażającej program „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie naszego województwa w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Daria Graban

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki