Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny   Informacje dla niepełnosprawnych Informacje dla niepełnosprawnych     MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Comenius

„English for Vocational Teachers”  - podsumowanie szkolenia

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

W roku szkolnym 2012/2013 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udzieliła dofinansowania szkolenia „English for Vocational Teachers” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Szkolenie w brytyjskiej Anglolang Academy of English jest przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego zawodowego i nauczycieli przedmiotów zawodowych, składa się z czterotygodniowego kursu internetowego oraz  konferencji w siedzibie Anglolang.

Głównym celem działania jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników oraz implementacja nowych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo. Ponadto, uczestnicy mają możliwość:

  • przygotować portfolio materiałów dydaktycznych do wykorzystania po powrocie do kraju,

  • poznać systemy kształcenia w innych krajach Unii Europejskiej,

  • lepiej poznać i promować kulturę brytyjską oraz wiedzę na temat UK w Polsce,

  • dzielić się wiedzą oraz pomysłami, które można wprowadzać podczas lekcji, celem zwiększenia ich atrakcyjności i skuteczności,

  • stosować nowe technologie w nauczaniu, w szczególności tablice interaktywne, multimedia i inne pomoce audiowizualne,

  • wprowadzać elementy nauczania dwujęzycznego CLIL w zakresie zgodnym z potrzebami i możliwościami

Rozpoczęty w marcu kurs internetowy obejmował cztery moduły. Celem pierwszego było poznanie uczestników, w drugim omówione zostały główne metody nauczania języka angielskiego oraz nauczania dwujęzycznego CLIL, kolejne dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zagadnień zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem szkolenia, które zostanie zamieszczone na przełomie kwietnia i maja.

Przydatne linki:

http://www.comenius.org.pl/

 

Konferencja „English for Vocational Teachers” odbyła się w dniach 8 – 19 kwietnia w Anglolang Academy of English w Scarborough, w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele z krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji i Turcji rozwijali umiejętności językowe i metodyczne.

Podczas porannych zajęć poznaliśmy szeroki zakres słownictwa branżowego, związanego ze specyfiką zawodów nauczanych w placówkach macierzystych. Zajęcia popołudniowe były skoncentrowane na rozwoju umiejętności metodycznych i wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz multimediów. Odbyła się też wizyta studyjna do szkoły zawodowej Yorkshire Coast College.

Akademia Anglolang zapewniła atrakcyjny program kulturowy: zwiedzanie malowniczego Scarborough, sławnego Robin Hood Bay, Whitby i York, oraz do  Leeds, wyjście do teatru Stephen Joseph Theatre, projekcje filmów w kinie studyjnym oraz pożegnalną kolację w tradycyjnym angielskim The Lord Rosebery Free House.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami nt. szkolenia lub programem Comenius, prosimy o kontakt i z przyjemnością udzielimy dalszych informacji.

Przydatne linki:

http://www.comenius.org.pl/

http://www.anglolang.com/

http://www.scarborough.co.uk/

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki