Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Projekty/Programy  Akcja „Autyzm. Razem. Nie obok.”

Kwiecień - miesiąc wiedzy o autyzmie

„Popieram wszystkie inicjatywy naszych nauczycieli – mówi wicedyrektor Ośrodka p. Agnieszka Wyrwas - tę jednak uważam za wyjątkową. Nie tylko z powodu zwiększania świadomości społeczeństwa na temat autyzmu, ale przede wszystkim dlatego, że w spocie informacyjnym wystąpili nasi uczniowie. Akcją „Autyzm. Razem. Nie obok.” dołączamy do obchodzonego 2 kwietnia każdego roku Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu prowadzimy edukację i terapię dzieci z autyzmem na wszystkich etapach edukacyjnych. Staramy się, aby również rodzice otrzymali wsparcie, a proces edukacyjno-terapeutyczny ich dzieci przyniósł jak najlepsze rezultaty.”

Autyzmu nie widać na pierwszy rzut oka, a nietypowe zachowanie może być odbierane jako niegrzeczne. Dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich rodzice mogą doświadczać przez to nietolerancji. Autyzm u każdej osoby objawia się inaczej. Porównywanie osób z autyzmem jest bezzasadne, ponieważ mogą mieć różne zachowania, umiejętności i możliwości. Objawy autyzmu dotyczą głównie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności komunikowania się i przywiązywania do schematów. Osoby z autyzmem w wielu sytuacjach mogą nie rozumieć zachowania innych ludzi i ciężko zainicjować lub kontynuować im zwykły, swobodny kontakt. Niektóre z osób autystycznych nie mówią. Zdarza się wówczas, iż używają innych form komunikacji: gestów, obrazków, pisania. Te osoby, które posługują się mową wysławiają się w sposób, który czasem może wydawać się usztywniony albo nieadekwatny do sytuacji. Często w autyzmie występuje przywiązanie do jednego schematu lub rutyny w myśleniu czy zachowaniu np. chodzenie zawsze tą samą drogą albo tzw. stereotypowe zachowania np. ogromne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy.

Nauka, proces, rozwój, dokonanie ważnych zmian w umiejętnościach postrzegania i rozumienia innych ludzi. To są najważniejsze pojęcia jakie pojawiają się w toku pracy z dzieckiem, z całościowym zaburzeniem rozwoju. Pomysł naszego projektu jest doskonałą okazją na to aby dawać dzieciom i młodzieży zarówno w normie jak i z dysfunkcjami rozwojowymi, ogromną szansę na wzajemne poznanie, zrozumienie i współdziałanie. Najciekawszą częścią projektu jest możliwość wzajemnej konfrontacji i włączenia do wspólnych zajęć dzieci i młodzieży z  różnych szkół, w różnym wieku, a każde z innym bagażem doświadczeń, wiedzy i chęci wspólnej pracy – Pani Eliza Sokołowska, realizator projektu.

Autyzm to nadal wiele niewiadomych (np. przyczyna zjawiska), ale jedno jest pewne - autyzm jest zaburzeniem coraz bardziej powszechnym, dlatego też istnieje ogromna potrzeba uświadamiania, informowania i przekazywania czym jest, w jaki sposób się przejawia, gdzie zwrócić się po pomoc... Naprzeciw tej potrzebie wychodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

„Bardzo cieszę się, że mogę brać udział w projekcie „Autyzm. Razem. Nie obok.”. Uważam, że misja uświadamiania społeczeństwa na temat tego czym jest autyzm, jest wspólną sprawą wszystkich, którzy są związani z tym zaburzeniem, ale nie tylko… Dlaczego, jeśli ktoś kto na co dzień nie pracuje z dziećmi autystycznymi lub nie spotyka ich na ulicy, mając świadomość istoty zaburzenia, nie ma powiadomić, uświadomić o tym szerszego grona odbiorców? Zdecydowanie powinien to zrobić, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa” – mówi Mateusz Kozłowski, realizator projektu.

W 2016 roku nasi nauczyciele i uczniowie ubrani na niebiesko włączyli się w ogólnoświatową akcję: „Na niebiesko dla autyzmu”. W centralnych punktach Torunia rozdawali zaprojektowane przez siebie ulotki, które zawierały podstawowe informacje związane na temat autyzmu i odpowiadali na liczne pytania zadawane przez spotkane osoby.

Rok 2017 to kontynuacja i rozszerzenie działań. Postanowiliśmy nie ograniczać się do miesiąca kwietnia i zrealizować nasz autorski projekt „AUTYZM. Razem. Nie obok.”. Głównym celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości na temat autyzmu wśród społeczności lokalnej. Projekt składa się z pięciu części:

W trakcie realizacji pierwszego etapu skoncentrowaliśmy się na naszych uczniach, którzy w swoim gronie mając osoby autystyczne dzielili się swoim spostrzeżeniami na ich temat. W trakcie zajęć warsztatowych mieli okazję poczuć się jak osoby z autyzmem, co pozwoliło im lepiej zrozumieć swoich rówieśników. Efektem finalnym tych zajęć było stworzenie spotu informacyjnego, który zawiera ich własne spostrzeżenia na temat wyżej wspomnianego zaburzenia.

W etapie drugim nauczyciele naszego Ośrodka podejmą współpracę z innymi szkołami, w których będą prowadzić zajęcia dla uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów będzie pokazanie uczestnikom jak osoby z autyzmem mogą odbierać rzeczywistość.

W trakcie trzeciego etapu zaprosimy współpracujące szkoły do naszego Ośrodka. Uczniowie wraz z opiekunami będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które w naszej szkole wspierają prawidłowy rozwój, m.in. osób z autyzmem.

Etap czwarty to wspólnie przygotowane przez wszystkich uczestników zajęcia, będące podsumowaniem całego projektu. Zakładamy, że nasze wspólne działania poszerzą wiedzę na temat autyzmu i zapoczątkują wieloletnią współpracę i integrację z innymi szkołami.

Etap piąty polega na poszerzaniu kompetencji nauczycieli na temat autyzmu we współpracy z KPCEN.

W roku 2016 i 2017, oprócz działań w naszym najbliższym sąsiedztwie, organizujemy wyjazdy zespołów nauczycieli i wychowawców, którzy na terenie naszego województwa, jak i poza jego granicami,  docierają do różnych instytucji i ośrodków, które w swoich założeniach mają wspieranie rodzin. W ich trakcie przekazują informacje, w jaki sposób należy wspierać osoby z niepełnosprawnością oraz jaką działalność prowadzi nasz Ośrodek, aby osoby te włączyć do aktywnego życia. Taką możliwość nauki samodzielnego funkcjonowania daje internat – integralna część naszego Ośrodka. Jest jedynym w północnej Polsce miejscem, w którym mieszkają uczniowie z autyzmem. Mają oni zapewnioną całodobową opiekę oraz możliwość realizowania swoich pasji.

„Trzy lata temu utworzyliśmy w internacie grupę dla chłopców z autyzmem. W chwili obecnej liczy ona trzy osoby. Każdy z chłopców jest na innym etapie edukacyjnym. Mimo wielu obaw rodziców  i nas, opiekunów, chłopcy zaaklimatyzowali się w nowym środowisku. Przestrzegają regulaminu, w sposób zadowalający wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi grupami, aktywnie uczestniczą w życiu  internatu,. Nawiązują poprawne relacje interpersonalne, co, ku ogromnej radości nas wszystkich, czyni ich pełnoprawnymi członkami całej społeczności.  Zatem śmiało można powiedzieć, iż ci chłopcy są doskonałym przykładem na to, że internat jest właściwym miejscem dla dzieci z autyzmem, a ich poprawne funkcjonowanie poza domem rodzinnym jest możliwym i osiągalnym celem” – mówi kierownik internatu Pani Dorota Tumirska-Budzyńska.

Projekt „Autyzm. Razem. Nie obok” – może pomóc i uświadomić złożoność tego zaburzenia osobom, które nigdy wcześniej o nim nie słyszały. Nie bądź obojętny. Ty już wiesz. Pomóż nam powiedzieć innym…

Bardzo dziękujemy: 

  • firmie Seven GOLD – Jackowi Żurawskiemu i Krzysztofowi Wyczyńskiemu za realizację nagrania,

  • firmie Spring IT - Karolowi Springmann za stworzenie loga projektu,

  • pani Ewie Adrjan oraz panu Szymonowi Radke - studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za zaangażowanie i podjęcie pełnej kreatywnych pomysłów współpracy. 

do góry

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki