Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Programy/Projekty Projekt „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”

 

„Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”

Projekt „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi” autorstwa pana Adama Bojara, na co dzień pracującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu, zakładał nagranie we współpracy z wychowankami i kadrą pedagogiczną internatu audiobooka. Przygotowany został on w oparciu o książkę pt. „Cztery strony czasu”, autorstwa pani Iwony Chmielewskiej - uznanej na świecie i utytułowanej autorki i ilustratorki książek dla dzieci i dorosłych z naszego miasta, która zgodziła się użyczyć praw autorskich na potrzeby realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Głównym celem i założeniem projektu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im w atrakcyjny i oryginalny sposób obcowania z literaturą oraz zaszczepianie w nich szacunku do mowy ojczystej poprzez rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem. Innowacyjność samego pomysłu jest wyjątkowa, gdyż nie jest nam znana podobna inicjatywa związana z promowaniem czytelnictwa, nie tylko w naszym mieście, ale również regionie i kraju, aktywizująca na taką skalę osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach realizowanego programu Mikrowsparcia, plasując się na wysokim, trzecim miejscu podczas naboru wniosków na projekty kulturalne realizowane w I kwartale 2017 r.

Dzięki nagraniu wykonanym w profesjonalnym studio rozgłośni radiowej „Radia Sfera” i współpracy z firmą fonograficzną Visual Media Records z Bydgoszczy projekt zyskał wszelkie znamiona profesjonalnego wydawnictwa. Ponadto projekt zakładał również opracowanie i wykonanie we współpracy wychowanków z wychowawcami i profesjonalnym grafikiem przyciągającej uwagę i zachęcającej do sięgnięcia po nagranie szaty graficznej okładki oraz promocję i upowszechnienie finalnego produktu, by trafił całkowicie bezpłatnie w ręce indywidualnych odbiorców za pośrednictwem bibliotek, w których zbiory zostanie włączony oraz witryny internetowej internatu http://www.internatsosw.dbv.pl do możliwie jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko wśród społeczności lokalnej oraz miejscowości ościennych.

 

Projekt odbił się szerokim echem we wszystkich środkach masowego przekazu:

1. Prasa:

2. Radio:

3. Telewizja:

4. Internet:

   a) portale informacyjne

Wszystkie wyżej wymienione źródła masowego przekazu okazały się, obok opracowanych na kanwie projektu okładki audiobooka plakatów informacyjnych wydanych nakładem i dzięki uprzejmości Książnicy Kopernikańskiej, które zawisły we wszystkich jej filiach oraz witrynach księgarni na toruńskiej starówce, m.in. Księgarni TAK Czytam, Księgarni Hobbit, Księgarni Centrum, nieocenionym źródłem informacji na temat prac nad projektem i osób zaangażowanych w jego realizację. Ponadto warto nadmienić, iż księgarnie nie pozostały jedynie biernym źródłem informacji na temat zaplanowanych spotkań autorskich dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Torunia i ościennych miejscowości zorganizowanych na terenie:

  •  Filii Nr 1 Książnicy Kopernikańskiej z oddziałem dla dzieci przy ul. Jęczmiennej 23, które odbyło się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 950

  • Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13, które miało miejsce 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 900
    (W czasie ich trwania uczestnicy w każdym wieku mogli nie tylko zapoznać się bliżej z samąideą projektu oraz zadawać pytania jego pomysłodawcy i uczestnikom, ale również samemu sprawdzić się w roli lektora wspólnie z nami czytają tekst „Czterech stron czasu”. Na zakończenie każdego spotkania wszystkim jego uczestnikom wręczono egzemplarz płyty.)

ale obok:

  • Akademii Nauki zlokalizowanej przy ul. Świętej Katarzyny 4

  • kawiarni Central Coffee Perks przy ul. Strumykowej 2

  • Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa przy ul. Piekary 41

pomogły nam w bezpośrednim dotarciu do torunian zainteresowanych owocem projektu:

http://takczytam.pl/2017/04/13/niespodzianka-dla-mlodych-milosnikow-ksiazek/

Adam Bojar

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki