Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Konkursy Mistrz grafiki komputerowej Laureaci XVII edycji

Finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki
Mistrz Grafiki Komputerowej

2 czerwca 2021 roku w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Toruniu odbył się finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki – Mistrz Grafiki Komputerowej.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 7 do 24 lat.

Tegoroczna edycja konkursu pt. „Robot - mój przyjaciel” zainspirowana była twórczością Stanisława Lema, poświęcona fantastyce, naszej wyobraźni.

„We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema”.1

Wszystkich uczestników konkursu zachęcałam do wykonania pracy graficznej „Robot - mój przyjaciel”, której inspiracją jest nasza wyobraźnia, fantazja, ciekawy pomysł.

Cele konkursu sprecyzowano następująco:

  • poznanie życiorysu wybitnego pisarza,

  • rozbudzanie ciekawości świata,

  • popularyzacja programu graficznego Paint,

  • rozwijanie kreatywności poprzez twórczość plastyczną,

  • zdobywanie doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami,

  • stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu.

Uczniowie chętnie przeszukiwali Internet w poszukiwaniu inspiracji, fascynujące okazały się przepowiednie wybitnego autora dotyczące „tabletów i e-booków, smartfonów, Google - Stanisław Lem przewidział przyszłość, w której żyjemy”.2

Tematyka konkursu zainteresowała uczniów nie tylko naszego Ośrodka, nadesłano 21 prac ze szkół specjalnych w Brodnicy, Grudziądzu i Świeciu.

Komisja oceniająca wyłoniła najpiękniejsze prace przyznając zaszczytne tytuły Mistrza Grafiki Komputerowej dla autorów z każdego etapu edukacyjnego:

Mistrzem Grafiki Komputerowej w Szkole Podstawowej został uczeń Remigiusz Ojewski z Zespołu Szkół specjalnych w Brodnicy

Mistrzem Grafiki Komputerowej w Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych został uczeń Dariusz Arendt ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Grudziądzu

Mistrzem Grafiki Komputerowej w Branżowej Szkole I Stopnia został uczeń Mateusz Łukiewski z Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Toruniu

Mistrzem Grafiki Komputerowej w Szkole Przysposabiającej do Pracy został uczeń Artur Goryniak z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu

 
Ponadto Komisja wyróżniła 10 następujących prac:

Zwycięzcom gratuluję i zapraszam do kolejnej edycji konkursu już za rok!!!

 Organizator konkursu: Alicja Wolter

do góry

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki