Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Internat

Znajdziesz nas na Facebooku

Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia opiekę całkowitą uczniom pobierającymi naukę poza miejscem swego zamieszkania.

Jest nowoczesnym budynkiem dwukondygnacyjnym, posiadającym bardzo dobre  wyposażenie sanitarne i usługowe, stołówkę, bibliotekę, sale funkcyjne.

Internat jest przygotowany na przyjęcie 96 wychowanków (48 miejsc dla dziewcząt i 48 miejsc dla chłopców) w wieku od 7 do 24 lat.

Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie nie przekracza 16 osób. Grupą opiekuje się 3 wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka, stomatolog).

Każda grupa mieszka w samodzielnym segmencie, który wyposażony jest w pokoje dwu, trzy-osobowe, łazienkę, świetlicę z aneksem kuchennym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania wychowanków zawarte są w regulaminie wychowanka internatu.

Działalność wychowawczo - rewalidacyjna internatu

Działalność wychowawczo - rewalidacyjna internatu w procesie kształtowania osobowości wychowanków oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie odgrywa bardzo ważną rolę. Wszelkie działania kadry pedagogicznej wynikają ze specyficznych potrzeb naszych podopiecznych i nastawione są na zapewnienie wszystkim wychowankom właściwych warunków psychospołecznych, bytowych, środowiskowych.

Na co dzień uczymy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych podopiecznych.

Podstawowymi przedmiotami zabiegów wychowawców w procesie rewalidacyjno-wychowawczym są:

 • poznanie wychowanka, kształtowanie korzystnych warunków rewalidacji, np. rozładowywanie emocji dziecka, wzbudzanie zaufania do wychowawcy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wpływanie na poprawę samopoczucia drogą relaksacji, kompensacja braków lub zaburzeń, korekcja zniekształceń i defektów, usprawnianie,

 • stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju wychowanków – ich zdolności, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości i oczekiwanych powszechnie norm moralno - społecznych,

 • zapewnienie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

Działalność ta wspiera szkołę w przygotowaniu wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

"Codziennośćć" w internacie

Codzienną, całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad podopiecznymi sprawują wychowawcy poszczególnych grup, którzy pomagają wychowankom w nauce, organizują im zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kulinarne, wyjścia grupowe i inne.

Na terenie naszej placówki działa również Młodzieżowa Rada Internatu, która jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć i imprez. 
Ponadto nasi wychowankowie mają zapewniane dodatkowe atrakcje:

 • ogniska,

 • wycieczki,

 • imprezy okolicznościowe, min.: zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa, Walentynki.

Do dyspozycji wychowanków jest:

 • mini sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem: drabinki, stół do tenisa, materace, piłki,

 • bilard,

 • świetlice z nowoczesnym sprzętem AGD,

 • siłownia,

 • biblioteka,

 • gry stolikowe.

Nasi wychowankowie systematycznie uczestniczą w zajęciach:

 • koła PTTK,

 • zajęciach na siłowni,

 • zajęciach na basenie,

 • zespołu muzycznego,

 • koła żeglarskiego,

 • Ekozespołu,

 • koła teatralnego,

 • lekcjach muzealnych.

Wyżywienie i opłaty

Opłata za wyżywienie wychowanka w placówce ustalana jest na podstawie dochodów rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub jego własnych.

Korzyści:

 • Mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły.

 • Wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać  określonych zasad. Wychowawcy przejmują tutaj rolę waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie.

 • Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.

.

Media społecznościowe

      

Nasze przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki