Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Uczniowie

 

Kochani - to dla Was adresowana jest ta strona.

Znajdziecie na niej wiele informacji dotyczących:

Scenariusz samodzielnie napisany przez ucznia

Kochani - to dla Was adresowana jest ta strona.

Znajdziecie na niej wiele informacji dotyczących:

 • poszczególnych typów szkół

 • warunków lokalowych

 • zajęć rewalidacyjnych

 • zajęć pozalekcyjnych

 • dalszych kierunków kształcenia zawodowego

Staramy się aby sale, w których przebywacie były kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Każdego dnia korzystacie z:

 • pracowni komputerowych ze stałym dostępem do Internetu

 • nowoczesnych sal dydaktycznych i pracowni warsztatowych

 • sal gimnastycznych, siłowni, boiska szkolnego

 • biblioteki, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 • świetlicy szkolnej

Każdemu z Was zapewniamy:

 • opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • opiekę medyczną i stomatologiczną

Zachęcamy do odwiedzenia kolejnych podstron z działu Ośrodek:

na których znajdziecie dokładne, szczegółowe informacje dotyczące właśnie tych szkół.

Zachęcamy również do aktywnego udziału w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, których charakter zgodny jest z Waszymi zainteresowaniami. Są to zajęcia:

 • komputerowe

 • sportowo - rekreacyjne

 • warsztaty artystyczne

 • warsztaty cukierniczo - kucharskie

 • małe formy teatralne

 • kółka przedmiotowe

Na absolwentów naszego Ośrodka czeka Klub Absolwenta.

 

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki