Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Złota Księga

 

W roku szkolnym 2014/2015 do "Złotej Księgi" uczniów i wychowanków wpisani zostali:

 • Magdalena Dudzińska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Beata Kołacińska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Sandra Smykowska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Robert Sztuczyński - absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wyróżnieni uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz zachowaniu, z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w życiu Ośrodka, angażowali sie w liczne działania na rzecz promocji szkoły i internatu. Cieszą się sympatią nauczycieli i rówieśników.

 

*****

W roku szkolnym 2012/2013 do "Złotej Księgi" uczniów i wychowanków wpisani zostali:

 • Piotr Łapczyński - absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Przemysław Skólmowski - uczeń klasy IId Zasadniczej Szkoły Zawodowej

*****

W roku szkolnym 2010/2011 do "Złotej Księgi" uczniów i wychowanków wpisani zostali:

 • Iwona Bugała - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Wioletta Siemiątkowska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Magdalena Stachulska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Magdalena Dudzińska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Ewelina Dawidziak - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Agnieszka Dziurlikowska - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • Karolina Syrocka - absolwentka  Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • Joanna Bojanowska - absolwentka  Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • Krzysztof Kasprzewski - absolwent  Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi

881 211 042

 

Ważne linki