Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Nabór Nabór Internat Zasady naboru

Ogólne zasady naboru 

 1. Do internatu przyjmowani są uczniowie KPSOSW w Toruniu na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych, bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich):

  - podanie dla ucznia Szkoły Podstawowej

  - podanie dla ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia

  - podanie dla ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 2. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do internatu zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza przyjęcia do placówki oraz dostarczenia aktualnej dokumentacji medycznej.

 3. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są wychowankowie, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, a odległość ich miejsca zamieszkania do internatu wynosi ponad 100km.

 4. Kolejno do internatu przyjmowani są wychowankowie, których niepełnosprawność intelektualna uniemożliwia samodzielne dojazdy do szkoły z miejsca zamieszkania.

 5. Do internatu przyjmowane są dzieci, które z powodu wieku (do 14 lat) podczas dojazdu do szkoły wymagają opieki osoby dorosłej.

 6. Wychowankami internatu mogą być również dzieci i młodzież, których miejsce zamieszkania od Ośrodka znajduje się w odległości mniejszej niż 100 km, ale ich pobyt w internacie jest gwarancją systematycznego uczęszczania do szkoły.

 7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość przyjęcia do internatu dzieci i młodzież zamieszkującą w Toruniu, jeżeli ich sytuacja rodzinna jest wyjątkowo trudna, a pobyt w internacie umożliwi im właściwy rozwój intelektualny i społeczny.

 8. Nabór wychowanków do internatu prowadzi i nadzoruje kierownik internatu.

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki