Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Dodatkowe menu
Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi

881 211 042

 

Start Ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. trwa przerwa świąteczna. W tych dniach nie będą organizowane zajęcia dla uczniów.

Natomiast w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. istnieje możliwość przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych), w związku z powyższym prosimy o udzielenie wychowawcom oddziałów przedszkolnych lub wychowawcom klas informacji, czy jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach świetlicowych w w/w dniach.

Proszę o udzielenie informacji najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 r.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

-------------------------------------------------------------

Terminy spotkań zespołu doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-------------------------------------------------------------

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

-------------------------------------------------------------

 Regulamin dowożenia uczniów do Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Toruniu

-------------------------------------------------------------

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny w KPSOSW

Wniosek do pobrania

-------------------------------------------------------------

 

Nowe załączniki do wniosków o pomoc zdrowotną

 

-------------------------------------------------------------

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla pracowników - załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów - załącznik nr 2

-------------------------------------------------------------

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki