Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Początek roku szkolnego

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 21 kwietnia 2020 r.
(wtorek)

matematyka - 22 kwietnia 2020 r.
(środa)

język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r.
(czwartek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

23 czerwca 2020 r.
(wtorek)

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki