Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Dodatkowe menu
Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Start Ośrodek Internat

Nowa strona www Internatu naszego Ośrodka: www.internatsosw.dbv.pl

Znajdziesz nas na Facebooku

 

Zapraszamy na nową stronę internetową "Kuriera Internackiego"
 

Plan pracy pedagoga i psychologa
 

Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia opiekę całkowitą uczniom pobierającymi naukę poza miejscem swego zamieszkania.
Jest nowoczesnym budynkiem dwukondygnacyjnym, posiadającym bardzo dobre  wyposażenie sanitarne i usługowe, stołówkę, bibliotekę, sale funkcyjne.
W internacie funkcjonuje sześć grup wychowawczych (3 żeńskie i 3 męskie). Internat jest przygotowany na przyjęcie 96 wychowanków (48 miejsc dla dziewcząt i 48 miejsc dla chłopców) w wieku od 7 do 24 lat.

Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie nie przekracza 16 osób. Grupą opiekuje się 3 wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka, stomatolog).

Każda grupa mieszka w samodzielnym segmencie, który wyposażony jest w pokoje dwu, trzy-osobowe, łazienkę, świetlicę z aneksem kuchennym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania wychowanków zawarte są w regulaminie wychowanka internatu.

Działalność wychowawczo - rewalidacyjna internatu

Działalność wychowawczo - rewalidacyjna internatu w procesie kształtowania osobowości wychowanków oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie odgrywa bardzo ważną rolę. Wszelkie działania kadry pedagogicznej wynikają ze specyficznych potrzeb naszych podopiecznych i nastawione są na zapewnienie wszystkim wychowankom właściwych warunków psychospołecznych, bytowych, środowiskowych.

Na co dzień uczymy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych podopiecznych.

Podstawowymi przedmiotami zabiegów wychowawców w procesie rewalidacyjno-wychowawczym są:

 • poznanie wychowanka, kształtowanie korzystnych warunków rewalidacji, np. rozładowywanie emocji dziecka, wzbudzanie zaufania do wychowawcy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wpływanie na poprawę samopoczucia drogą relaksacji, kompensacja braków lub zaburzeń, korekcja zniekształceń i defektów, usprawnianie,

 • stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju wychowanków – ich zdolności, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości i oczekiwanych powszechnie norm moralno - społecznych,

 • zapewnienie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

Działalność ta wspiera szkołę w przygotowaniu wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

"Codzienność" w internacie

Codzienną, całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad podopiecznymi sprawują wychowawcy poszczególnych grup, którzy pomagają wychowankom w nauce, organizują im zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kulinarne, wyjścia grupowe i inne.

Na terenie naszej placówki działa również Młodzieżowa Rada Internatu, która jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć i imprez. 
Ponadto nasi wychowankowie mają zapewniane dodatkowe atrakcje:

 • ogniska,

 • wycieczki,

 • imprezy okolicznościowe, min.: zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa, Walentynki.

Do dyspozycji wychowanków jest:

 • mini sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem: drabinki, stół do tenisa, materace, piłki,

 • bilard,

 • świetlice z nowoczesnym sprzętem AGD,

 • siłownia,

 • biblioteka,

 • gry stolikowe.

Nasi wychowankowie systematycznie uczestniczą w zajęciach:

 • koła PTTK,

 • zajęciach na siłowni,

 • zajęciach na basenie,

 • zespołu muzycznego,

 • koła żeglarskiego,

 • Ekozespołu,

 • koła teatralnego,

 • lekcjach muzealnych.

Wyżywienie i opłaty

Opłata za wyżywienie wychowanka w placówce ustalana jest na podstawie dochodów rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub jego własnych ( np. renta). Wynosi od 50 zł do 180 zł za miesiąc.

Korzyści:

 • Mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły.

 • Wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać  określonych zasad. Wychowawcy przejmują tutaj rolę waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie.

 • Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki